Go Kyo del 1920 e del 1997

Kodokan Judo – Classificazione Nage-waza (40 Tecniche)

VECCHIO  GO-KYO del 1920

1° KYO 2° KYO 3° KYO 4° KYO 5° KYO
1.De-ashi-barai
2.Hiza-guruma
3.Sasae-tsurikomi-ashi
4.Uki-goshi
5.O-soto-gari
6.O-goshi
7.O-uchi-gari
8.Seoi-nage

1.Ko-soto-gari
2.Ko-uchi-gari
3.Koshi-guruma
4.Tsurikomi-goshi
5.Okuri-ashi-barai
6.Tai-otoshi
7.Harai-goshi
8.Uchi-mata

1.Ko-soto-gake
2.Tsuri-goshi
3.Yoko-otoshi
4.Ashi-guruma
5.Hane-goshi
6.Harai-tsurikomi-ashi
7.Tomoe-nage
8.Kata-guruma
1.Sumi-gaeshi
2.Tani-otoshi
3.Hane-maki-komi
4.Sukui-nage
5.Utsuri-goshi
6.O-guruma
7.Soto-maki-komi
8.Uki-otoshi
1.O-soto-guruma
2.Uki-waza
3.Yoko-wakare
4.Yoko-guruma
5.Ushiro-goshi
6.Ura-nage
7.Sumi-otoshi
8.Yoko-gake

 

Kodokan Judo – Classificazione Nage-waza (67 tecniche)

NUOVO GO-KYO  del 1997 “Ultimo Aggiornamento”

1° KYO
TE WAZA 
2° KYO
KOSHI WAZA
3° KYO
ASHI WAZA
4 °KYO
MA SUTEMI WAZA
5 °KYO
YOKO SUTEMI WAZA
 1. Seoi-nage
 2. Tai-otoshi
 3. Kata-guruma
 4. Sukui-nage
 5. Uki-otoshi
 6. Sumi-otoshi
 7. Obi-otoshi
 8. Seoi-otoshi
 9. Yama-arashi
10. Morote-gari
11. Kuchiki-taoshi
12. Kibisu-gaeshi
13. Uchi-mata-sukashi
14. Kouchi-gaeshi
15. Ippon-seoi-nage    
 1.   Uki-goshi
 2.   O-goshi
 3.   Koshi-guruma
 4.   Tsurikomi-goshi
 5.   Harai-goshi
 6.   Tsuri-goshi
 7.   Hane-goshi
 8.  Utsuri-goshi
 9.  Ushiro-goshi
10. Daki-age
11. Sode-tsurikomi-goshi         
 1. Deashi-harai
 2. Hiza-guruma
 3. Sasae-tsurikomi-ashi
 4.  Osoto-gari
 5.  Ouchi-gari
 6. Kosoto-gari
 7. Kouchi-gari
 8. Okuri-ashi-harai
 9. Uchi-mata
10. Kosoto-gake
11. Ashi-guruma
12. Harai-tsurikomi-ashi
13. O-guruma
14. Osoto-guruma
15. Osoto-otoshi
16. Tsubame-gaeshi
17. Osoto-gaeshi
18. Ouchi-gaeshi
19. Hane-goshi-gaeshi
20. Harai-goshi-gaeshi
21. Uchi-mata-gaeshi
1. Tomoe-nage
2. Sumi-gaeshi
3. Ura-nage
4. Hikkomi-gaeshi
5. Tawara-gaeshi          
 1. Uki-waza
 2. Yoko-otoshi
 3. Tani-otoshi
 4. Yoko-guruma
 5. Yoko-gake
 6. Daki-wakare
 7. Yoko-wakare
 8. Soto-makikomi
  9. Uchi-makikomi
10. Hane-makikomi
11. Harai-makikomi
12. Uchi-mata-makikomi
13. Osoto-makikomi
14. Kani-basami
15. Kawazu-gake   

vai alla pagina NAGE WAZA e KATAME WAZA

 

3,034 Visite totali, 2 visite odierne