Nage Waza e Katame Waza

Kodokan Judo – Classificazione  Katame Waza ( 29 tecniche)

Osaekomi-Waza
(7 Tecniche) 
Shime-waza
(12 tecniche)
Kansetsu-Waza
(8 tecniche)

 1. Kuzure-kesa-gatame
 2. Kata-gatame
 3. Kami-shiho-gatame
 4. Kami-shiho-gatame
 5. Yoko-shiho-gatame
 6. Tate-shiho-gatame
 7. Kesa-gatame
   

 

 

* proibita nel judo sportivo

 1. Nami-jiuji-jime
 2. Gyaku-juji-jime
 3. Kata-jiuji-jime
 4. Hadaka-jime
 5. Okuri-eri-jime
 6. Kata-ha-jime
 7. Do-jime *
 8. Sode-guruma-jime
 9. Kata-te-jime
10.Ryote-jime
11.Tsukkomi-jime
12.Sankaku-jime

 1. Ude-garami
 2. Ude-hishigi-juji-gatame
 3. Ude-hishigi-ude-gatame
 4. Ude-hishigi-waki-gatame
 5. Ude-hishigi-ashi-gatame
 6. Ude-hishigi-te-gatame
 7. Ude-hishigi-sankaku-gatame
 8. Ashi-garami*

vai alla pagina GO KYO con i video del Maestro Koike

 

 3,445 total views,  1 views today